Algemene reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden:


Voor al onze reizen geldt een minimum leeftijd van 10 jaar, indien anders vermeld. Deelnemers tussen 12-16 jaar kunnen alleen, zonder begeleiding van een volwassene, een groepsreis boeken met Jonature begeleiding. Hier zal een ouderverklaring voor worden gevraagd om de boeking te bevestigen. Indien je een kanotrektocht boekt dien je te beschikken over een zwemdiploma.

VvKR:

Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Jonature is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganiosaties. De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als voor de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

STO-Reisgarantie:
Stichting Take Over. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Jonature gebruik van de STO-reisgarantie op al haar pakketreizen. De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van Jonature ervoor zorgen, afhankelijk in welke fase van de reis je zich bevindt, dat je je geld terug krijgt, je reis kunt vervolgen en/of indien de reisovereenkomst de heen-en terugreis omvat, je naar huis kunt terugkeren. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaal je de reissom niet aan Jonature maar betaal je deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting. Wanneer Jonature voor het einde van je reis niet in surseance van betaling komt of failliet gaat wordt het geld 1 dag na afloop van de reis vrijgegeven aan Jonature. Mocht Jonature voor het einde van de reis in surseance van betaling terecht komen of failliet gaan dan gaan de reisgelden naar STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij het geld.

Annuleringsvoorwaarden:
• Bij annulering vanaf de boekingsdatum tot 15 dagen voor vertrek: Wordt enkel de aanbetaling van 20% van de totale reissom gerekend.
• Bij annulering tot 8 dagen voor vertrek: 50% wordt gerekend van de totale reissom.
• Bij annulering korter dan 7 dagen voor vertrek: 100% wordt gerekend van de totale reissom.


Wijzigingskosten:
Er zijn geen kosten verbonden aan het wijzigen van gegevens of deelnemers indien het een busreis betreft of wanneer men met eigen vervoer reist. Wanneer een deelnemer zijn/haar plaats wordt ingenomen, dan wordt dit zonder meerprijs aangepast. Jonature behoudt het voorrecht wijzigingen, uit overmacht, door weersomstandigheden of met het oog op risicoreductie, door te voeren. Indien er kosten verbonden zijn aan de wijzigingen voor Jonature, worden deze kosten wel in rekening gebracht.

Betalingen:
Boeking en betalingsprocedure: Nadat je van Jonature een boekingsnummer en factuur hebt ontvangen, ontvang je van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Er wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kan je direct overgaan tot betaling. Je kan indien je niet aan internetbankieren doet, ook een overboeking doen.


Afhankelijk van de boekingsdatum krijgt je een verzoek tot betaling van de 20% aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als je kort voor vertrek boekt. Pas als deze (aan-)betaling is uitgevoerd, is de boeking volledig bevestigd. Echter gelden bij akkoord gaan van de boeking reeds de annuleringsvoorwaarden. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Indien de bank kosten in rekening brengt voor een internationale betaling zijn deze voor eigen rekening.

Verzekering:
De begeleiding van Jonature is verzekerd voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. De deelnemers dienen zelf een reisverzekering en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Dit is verplicht.

Wat bij schade:
-Wanneer een deelnemer zich schuldig maakt aan het opzettelijk toebrengen van schade aan materialen, eigen aan Jonature, wordt deze aansprakelijk gesteld.
-Bij beschadiging van materialen van derden, wordt de deelnemer aansprakelijk gesteld en worden de hieraan verbonden kosten verhaald op de deelnemer.

Wangedrag:
Deelnemers en/of begeleiders die door wangedrag (druggebruik, alcoholmisbruik, agressie,...) het goede verloop van de reis tegenwerken, kunnen, op initiatief van Jonature, uit de reis worden verwijderd. Eventuele bijkomende kosten die hieraan verbonden zijn zal worden verhaald op de persoon in kwestie.

Informatie door de reiziger
De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht. 

Dienstregeling
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden. 

Verbreking door de reisorganisator voor afreis.
Indien het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt, mag de organisatie de reis annuleren binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum mits schriftelijk hiervan op de hoogte gebracht

Bijzondere vermeldingen:
De deelnemer verklaart zich bij het boeken akkoord te gaan met de algemene reisvoorwaarden van Jonature.


 

(0 Reizen)
Valuta:
Reis toegevoegd aan boeking
x

-------- of --------